I. Postanowienia ogólne
  1. Pełna nazwa koła brzmi: Koło Naukowe Kreatywności Biznesowej (dalej nazywane Kołem).
  2. Skrót Koła brzmi: Bizaktywne.
  3. Przynależność do Koła jest dobrowolna.
  4. Koło opiera swoją działalność na pracy naukowej oraz społecznej członków.
  5. Koło może posługiwać się znakiem graficznym.
  6. Wzór znaku graficznego ustalają członkowie Koła pod nadzorem przewodniczącego.
  7. Koło naukowe ma nieokreślony czas działania.