Kierownik konferencji

dr Jolanta Bieńkowska

Rada programowa

Uniwersytet Łódzki

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
dr Paweł Głodek
dr Magdalena Ratelewska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. nadzw. dr hab. Ewa Jerzyk

 
Uniwersytet Zielonogórski

dr Sławomir Kotylak

Wyższa Szkoła Biznesu Nowy Sącz

dr Anna Ujwary – Gil

Rada organizacyjna

mgr Olga Samuel-Idzikowska
mgr Paulina Kwiatkowska

Koło Kreatywności Biznesowej

Adam Gliszczyński
Małgorzata Sołtysiak
Dominika Szyjkowska
Wiola Wodzyńska
Adrian Karpiński
Kaja Ziębicka
Paweł Figiński
Weronika Witoń
Kamil Burczyński
Paweł Filipczak
Bartosz Burczyński
Michał Jaśkowski