ORGANIZATORZY

Zasób 1

Koło Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE

Jego członkowie aktywnie poszukują możliwości rozwoju zawodowego, których zakres wykracza poza ramy programów studiów, poprzez szkolenia, realizację projektów oraz pracę naukową.
27 logo cowalkhub

Co\Walk HUB

Co\walk HUB to alternatywa dla biura, co-worku czy pracy w domu. Próżno tu szukać rzędów biurek i korporacyjnego sznytu. Stojące za projektem hasło „let’s walk” zakłada zdrowy, aktywny styl życia, także w czasie pracy. Niestandardowe wyposażenie oraz plan przestrzeni zachęca użytkowników do zrobienia sobie przerwy od komputera. Tu można poodbijać pomysły na trampolinie, porozciągać budżety na drabinkach, a business call odbyć na… sportowej bieżni!
logo_wz_ul_v_pl_rgb

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Jest organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także  podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. Jego wyróżnikami są: interdyscyplinarne podejście do specjalizacji naukowo-badawczych i dydaktycznych, etyka, odpowiedzialność, profesjonalizm i nowoczesność w działaniu.