7 maja 2018

Przyjmowanie zgłoszeń udziału
oraz opłaty konferencyjnej.

30 czerwca 2018

Przesłanie pełnego artykułu
i wniesienie opłaty za jego publikację.