7 maja 2017

Przyjmowanie zgłoszeń udziału
oraz opłaty konferencyjnej

15 maja 2017

Przesłanie pełnego artykułu
i wniesienie opłaty za
jego publikację